Vrátenie tovaru

V prípade odstúpenia od Zmluvy je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy tovar vrátiť  odoslaním tovaru na adresu: Monika Papcun, Kilpi - OC Galéria, Toryská 5, 040 10 Košice.

Lehota 14 dní sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Zákazník je povinný neodkladne informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy, prípadne o výmene tovaru písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@regattashop.sk.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


Napíšte nám